Tokom vanrednog stanja u Srbiji se broj radno sposobnih građana koji rade od kuće izjednačio sa brojem onih koji su i dalje išli na svoja radna mesta (po oko 30%). U vreme kada je rađena anketa (kraj aprila 2020.) oko 10% radno sposobnih građana, a među preduzetnicima ili vlasnicima/suvlasnicima firmi čak svaki četvrti je izjavio da je izgubio prihode ili posao​. Usled neuobičajene kombinacije zdravstvene i socio-ekonomske ugroženosti, građani u najvećoj meri izražavaju potrebu za finansijskom pomoći, čak 55%. ​U vreme vanrednog stanja gotovo polovinu informacija o korona virusu dobijali smo preko televizije, dok je blizu polovine građana najviše bilo uskraćeno za kontakte sa bliskim osobama.

Rezultate ovog istraživanja objavili su dnevni listovi Danas i Politika.

METODOLOGIJA

MIX metodologija (kombinovani telefonski, CATI, i online, CAWI, pristup)

Regrutacija: nacionalno reprezentativni kvotni uzorak

Trajanje upitnika: ~10 minuta

CILJNA GRUPA

Urbana populacija Republike Srbije

Starost: 16 – 74 godina

Kvote prema starosti, polu, regionu

UZORAK

Veličina uzorka: 865 ispitanika

Pokrivenost: uzorak predstavlja gradsko stanovništvo Republike Srbije po polu, starosti i regionima

Greška uzorkovanja: 3.3% (bez uzimanja u obzir efekta dizajna)

MASMI Beograd

 

Balkanska 29a, 11000 Beograd
+381 (11) 33 90 846
masmi-belgrade@masmi.com