Kvalitativna istraživanja

Kada Vam je potrebna dubinska eksploracija stavova, uverenja i ponašanja malog broja ljudi.

Kvalitativna istraživanja će Vam odgovoriti na pitanja ŠTA ljudi misle i što je još važnije ZAŠTO to misle.

Da biste dobili DUBINSKA OBJAŠNJENJA i UVIDE, mi dešifrujemo koja se značenja kriju iza onoga što ljudi saopšte.

 

Kvalitativna istraživanja će Vam biti korisna kada je potrebno:

kvalitativna istraživanja

Da bi odgovorili na Vaša pitanja o tome ŠTA i ZAŠTO, koristimo sledeće metode prikupljanja podataka:

kvalitativna istraživanja