Tajna kupovina (Mystery Shopping)

Da li biste želeli da unapredite vašu uslugu korisnicima?

Nijedna kompanija ne može sebi da priušti postojanje jaza između obećanja kvaliteta i stvarne usluge.

MASMI Mystery Shopping tim meri, ocenjuje i izveštava o standardu korisničkih usluga pomoću Tajnih Kupaca koji se ponašaju kao regularni kupci/korisnici usluga.

Tajna Kupovina se smatra najbržim i najefikasnijim načinom dobijanja objektivnih podataka o nivou pružene usluge.

MASMI Beograd je član MSPA Europe (Mystery Shopping Providers Association).

mystery shopping tajna kupovina

Kada želite da znate šta se dešava na mestu KUPOVINE. Kada Vam je potrebno merenje, ocenjivanje i izveštavanje o standardu korisničkih usluga.

Tajni kupci će simulirati uslove realne kupovine, a Vi ćete saznati koje elemente usluge bi trebalo da održavate na postojećem nivou, a koje da unapredite.