Sekundarna (desk) istraživanja

Ako podaci koji su vam potrebni već postoje, nema potrebe da „izmišljamo toplu vodu“.

Postojeći (“sekundarni”) podaci su važan izvor informacija o uslovima na tržištu, industrijskom sektoru, konkurenciji i potrošačima. Internet, baze podataka industrije, javno dostupni izveštaji i statističke publikacije nude širok raspon informacija relevantnih za vaš posao.

Sekundarno istraživanje izvodimo kao samostalan projekat ili kao početnu fazu primarnog istraživanja tržišta.