Digitalna istraživanja

Marketing istraživanje 2.0

Tržište istraživačkih usluga prolazi kroz turbulentne promene uzrokovane pojavom novih tehnika za prikupljanje podataka, s jedne strane i sve ograničenijim budžetima za istraživanje, sa druge.
Ovi trendovi doveli su do unapređivanja kvantitativnih i kvalitativnih metoda alatkama za efikasnije i povoljnije prikupljanje podataka, prevazilaženje geografskih barijera i olakšavanje regrutovanja ciljnih grupa do kojih je inače teško dopreti.

Kako mi to radimo?

Oslanjajući se na osnovne principe fokus grupe kao istraživačke tehnike, uz korišćenje modela internet komunikacije i društvenih mreža, kompanija za istraživanje tržišta MASMI je razvila platformu za kvalitativno on-line istraživanje pod nazivom MASMI Web Forum.

Ova kvalitativna metodologija zasnovana na je na platformi koja ima puno sličnosti sa sveprisutnom formom društvenih mreža – ispitanici u istraživanju su članovi zatvorene internet zajednice, angažovani da diskutuju na zadatu temu. Slično kao u standardnim fokus grupama, moderator upoznaje ispitanike sa temom diskusije, postavlja pitanja i podstiče razmenu mišljenja među učesnicima. Za razliku od tradicionalnih fokus grupa u kojima su ispitanici okupljeni u jednoj prostoriji, učesnici MASMI Web Foruma se u različito vreme uključuju u diskusiju, onda kada to njima odgovara, iz svog stana, kancelarije ili bilo kog drugog mesta sa svog telefona. U diskusiji na MASMI Web Forumu, koja traje od 3 do 10 dana, najčešće učestvuje 10 – 25 članova. U slučaju potrebe za kontinuiranim istraživanjem iz više etapa, ove internet zajednice mogu trajati i nekoliko meseci.