Branding & Komunikacija

Pogled na snagu i uspešnost brenda iz svih uglova

Da bi bio uspešan, brand mora da stoji dobro i u svesti potrošača i na tržištu. Merenje i analiza ova dva elementa snage brenda određuju nivo njegove uspešnosti na tržištu.
Osim toga, ovaj pristup omogućuje i da se dijagnostikuju i predlože naknadne aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se povećala poželjnost (um potrošača) ili učinilo povoljnijim delovanje faktora okruženja (tržište), ili pak da bi se postigla kombinacija ovo dvoje.

Kako mi to radimo?

Glavni fokus našeg pristupa je merenje snage brenda i identifikacija prostora za razvoj brenda. Postoje dve sile koje direktno utiču na uspešnost brenda:

  • Poželjnost brenda, koja postoji u svesti potrošača i predstavljena je u njihovoj želji da koriste ili kupe marku
  • Faktori okruženja (brend habitat) omogućavaju da brand bude pristupačan ciljnim potrošačima (npr. dostupnost, cena, promocija, preporuka, itd.)