masmi_istrazivanje_navike-putovanjaAgencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja MASMI iz Beograda je u februaru 2017. godine sprovela istraživanje sa ciljem sticanja uvida u navike putovanja građana Srbije.
Istraživanje je sprovedeno metodom online upitnika (CAWI), na nacionalno reprezentativnom uzorku od 420 ispitanika starosti između 18 i 45 godina, saopšteno je iz ove agencije. Upitnikom su obuhvaćena relevantna pitanja u vezi sa izborom destinacija, motivima putovanja, kao i načinima organizacije putovanja, smeštaja i izbora transporta.
Na osnovu nalaza ovog istraživanja može se zaključiti da se i turisti u Srbiji približavaju svetskim trendovima u pogledu proboja novih tehnologija u organizovanju putovanja i korišćenja pristupačnog privatnog smeštaja i jeftinijih varijanti transporta i kada su u pitanju putovanja u inostranstvo.
 
 
 
Izdvajamo neke od interesantnijih rezultata:

  • Očekivano, na prvom mestu inostranih destinacija je Grčka (44%) dok je Crna Gora druga sa 18% ispitanika.
  • Motivi putovanja se, isto, razlikuju – ovo istraživanje je pokazalo izmešanost motiva za putovanja, ili drugačije rečeno „hibridnost“ turizma, koja ga približava „mobilnosti“. Ključne karakteristike turističkog doživljaja, kao što su odmor, rekreacija, razgledanje i uživanje, kombinuju se sa svakodnevnim iskustvima, uključujući porodične obaveze, posao, verske običaje i dr. Tako, 53% onih koji putuju lokalno to čini radi posete rodbini i prijateljima, što se može razumeti kao veza između turizma i migracija, odnosno kao neka vrsta mobilnosti koja kombinuje zadovoljstvo i društvene obaveze.
  • Drumski saobraćaj i dalje dominira a avionski prevoz je koristilo 27% ispitanika.

Duži tekst možete pogledati na sajtu eKapija.