iskustva korisnika

Poduhvat vredan ulaganja

Iskustvo korisnika podrazumeva sliku koju potrošač ima o određenoj organizaciji i uspešnosti te organizacije, a koja proizlazi iz same prirode interakcije između te organizacije i njenog korisnika. Ono je uopštena slika o vašoj kompaniji i uspešnosti vaše kompanije, pre svega formirana putem korisnikovih podsvesnih ili instinktivnih posmatranja, a manje kroz racionalne misli, što ga čini izrazito subjektivnim fenomenom.
Autor: Nikola Sekulić, Project manager Masmi Beograd

Preuzmite kompletan članak u PDF verziji