nauka u medijima
Povodom petog rođendana naučno popularnog portala CPN, MASMI je obavio istraživanje tržišta na uzorku od 500 stanovnika Beograda na temu zastupljenosti nauke u medijima.
Interesantno je da je apsolutna većina (88%) ispitanika izjavilo da nauka nije dovoljno zastupljena u medijima dok je 43% ispitanika upoznato sa radom Centra za promociju nauke (CPN).
Ceo tekst možete pogledati na portalu CPN.