MASMI na konferenciji ICSD 2017

MASMI na konferenciji ICSD 2017

Fakultet za menadžment Metropoliten univerziteta u Beogradu je organizovao 25. maja 2017. godine Drugu međunarodnu naučnu konferenciju: Innovation, Competitiveness and Sustainable Development (ICSD 2017, Belgrade). Za ovu konferenciju, Tatjana Mamula, direktorka...
Kakve su putne navike građana Srbije?

Kakve su putne navike građana Srbije?

Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja MASMI iz Beograda je u februaru 2017. godine sprovela istraživanje sa ciljem sticanja uvida u navike putovanja građana Srbije. Istraživanje je sprovedeno metodom online upitnika (CAWI), na nacionalno reprezentativnom...
#IZAZOV 2017# BUDŽETI ZA 2017

#IZAZOV 2017# BUDŽETI ZA 2017

  Za potrebe Izazov-a 2017, foruma komunikacionih lidera, sproveli smo kvantitativno istraživanje u kome je učestvovalo 206 profesionalaca iz oblasti marketinga i PR-a u periodu od decembra 2016. godine do februara 2017. Učestvovali su stručnjaci iz 6 zemalja regiona:...
Ko su (stvarno) srpski milenijalsi?

Ko su (stvarno) srpski milenijalsi?

Y generacija u Srbiji: Vrednosti, životni stil i potrošačko ponašanje Tokom maja meseca 2016. godine, sproveli smo opsežno kvantitativno istraživanje vezano za jednu veoma aktuelnu temu – takozvanu generaciju “Y” odnosno “milenijalse” u...