MASMI on ICSD 2017 Conference

MASMI on ICSD 2017 Conference

The Faculty of Management of the Belgrade Metropolitan University has organised The Second International Scientific Conference: INNOVATION COMPETITIVENESS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – ICSD 2017. on May 25th 2017. For this conference, Ms. Tatjana Mamula, the...
MASMI na konferenciji ICSD 2017

MASMI na konferenciji ICSD 2017

Fakultet za menadžment Metropoliten univerziteta u Beogradu je organizovao 25. maja 2017. godine Drugu međunarodnu naučnu konferenciju: Innovation, Competitiveness and Sustainable Development (ICSD 2017, Belgrade). Za ovu konferenciju, Tatjana Mamula, direktorka...
Kakve su putne navike građana Srbije?

Kakve su putne navike građana Srbije?

Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja MASMI iz Beograda je u februaru 2017. godine sprovela istraživanje sa ciljem sticanja uvida u navike putovanja građana Srbije. Istraživanje je sprovedeno metodom online upitnika (CAWI), na nacionalno reprezentativnom...
#IZAZOV 2017# BUDŽETI ZA 2017

#IZAZOV 2017# BUDŽETI ZA 2017

  Za potrebe Izazov-a 2017, foruma komunikacionih lidera, sproveli smo kvantitativno istraživanje u kome je učestvovalo 206 profesionalaca iz oblasti marketinga i PR-a u periodu od decembra 2016. godine do februara 2017. Učestvovali su stručnjaci iz 6 zemalja...
Razumevanje generacije Y kao izazov i prilika

Razumevanje generacije Y kao izazov i prilika

Do 2020. udeo srpske Y generacije u radno sposobnom stanovništvu biće 48% a prema proceni Republičkog zavoda za statistiku. Pored Y generacije, radno aktivne generacije su i Baby boom i X, a uskoro i Z generacija. Sa razvojem informacionih tehnologija dolazi do bržeg...
Ko su (stvarno) srpski milenijalsi?

Ko su (stvarno) srpski milenijalsi?

Y generacija u Srbiji: Vrednosti, životni stil i potrošačko ponašanje Tokom maja meseca 2016. godine, sproveli smo opsežno kvantitativno istraživanje vezano za jednu veoma aktuelnu temu – takozvanu generaciju “Y” odnosno “milenijalse” u...
Od škole do uspeha: milenijalci i generacija X

Od škole do uspeha: milenijalci i generacija X

Tokom marta 2016. godine sprovedeno je online istraživanje na online panelu Masmimetar sa ciljem  da se ispitaju faktori izbora fakulteta, stepen interaktivnosti studija, važne karakteristike studija kao i poželjni atributi zaposlenja kod dve velike ciljne grupe...